نوا

دوربین دام NOVA مدل D 503 F

جزییات محصول

سبک : دام – Dome
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : D 503 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل D 503 F )

NVC –D 503 – F
۱/۳″ Sony
Resolution 650 TV lines
Digital  D- WDR. CMOS\
Lens Fix 4 mm
IR board 20-30m Distance – IP 67
Lighting Proof  – Water Proof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل BL 809 VF

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : BL 809 VF

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل BL 809 VF )

NVC – BL 809 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 700 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens 2.8~12  mm  
IR board 40-50m Distance – IP 67
Lighting Proof  – Water Proof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 905 F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 905 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل B 905 F)

NVC – B 905 –F
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4  mm  
IR board 20-30m Distance – IP 67
Lighting Proof  – Water Proof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل BL 906 VF

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : BL 906 VF

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل BL 906 VF )

NVC – BL 906 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 700 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens 2.8~12  mm  
IR board 40-50m Distance – IP 67
Lighting Proof  – Water Proof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل BVL 908 VF

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : BVL 908 VF

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا مدل( BVL 908 VF)

NVC – BVL 908 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 700 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens 2.8~12  mm  
IR board 80-100m Distance – IP 67
Lighting Proof  – Water Proof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل BSL 909 VF

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : BSL 909 VF

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا مدل( BSL 909 VF)

NVC – BSL 909 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 700 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens 2.8~12  mm  
IR board 120-140m Distance – IP 67
Lighting Proof  – Water Proof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 605 F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 605 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل B 605 F )

NVC – BL 605 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4mm  
IR board 20-30m Distance – IP 67
 lighing proof  waterproof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل BL 608 VF

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : BL 608 VF

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل BL 608 VF )

NVC – BL 608 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens 2.8~12mm  
IR board 40-50m Distance – IP 67
 lighing proof  waterproof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 706 F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 706 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل B 706 F )

NVC – B 706 –F
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4mm  
IR board 20-30m Distance – IP 67
 lighing proof  waterproof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 809 F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 809 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل B 809 F)

NVC – B 809 –F
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4 mm  
IR board 20-30m Distance – IP 67
lighing proof  waterproof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 407F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 407F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید: تایوان

توضیح محصول

دوربین  nova نوا (مدل B 407F)
NVC – B 407 – F
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4 mm
IR board 20-30m Distance – IP 67
 lighing proof  waterproof […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 505 F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 505 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل B 505 F )

NVC – B 505 –F
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4 mm  
IR board 20-30m Distance – IP 67 […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل B 507 F

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : B 507 F

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
 محل تولید: تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل B 507 F )

NVC – B 507 –F
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 650 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens Fix 4 mm
IR board 20-30m Distance – IP 67 […]

بیشتر...

دوربین بولت NOVA مدل BL 509 VF

جزییات محصول

سبک : دوربین بولتی (گلوله ای)
نوع : دوربین آنالوگ
شماره مدل : BL 509 VF

سنسور : CCD
تکنولوژی : مادون قرمز (دید در شب)
نام تجاری : NOVA

امکانات ویژه : ضد آب
محل تولید : تایوان

توضیح محصول

دوربین مداربسته دید در شب nova نوا (مدل BL 509 VF )

NVC – BL 509 –VF
۱/۳″ Sony Effio Super HADIII
Resolution 700 TV lines, D/N
Digital D- WDR  OSD Menu
Lens 2.8~12 mm  
IR board 40-50m Distance – IP 67
 lighing proof  waterproof […]

بیشتر...