گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BTX 400D

گیتهای نفر رو