گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BT 402D

گیتهای نفر رو