کنترلر اتوماتیک جهت شیر آب ولیان مدل WL-ZGPGBPG-W-01

کنترلر اتوماتیک جهت شیر آب ولیان مدل WL-ZGPGBPG-W-01

این محصول در ابتدای مسیر آب وصل شده و قابلیت قطع و وصل جریان آب را به شما می دهد. ای محصول می تواند به صورت شبکه با سنسور نشت آب ارتباط بر قرار کند و در صورت نشت هر گونه مایع به صورت اتوماتیک بدون نیاز به هرگونه فرمان جریان آب را قطع نماید.