پانل تصویری فرمکس

پانل تصویری فرمکس

پانل تصویری فرمکس به انضمام فریم | City Line

این شرکت ارائه دهنده پانل آیفون تصویری Fermax دارای صفحه نمایش برای دیدن نام ساکنین و جستجوی آن می باشد.