گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK DK400 Archives - شرکت مهندسی نوین افزار