گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BT 402D Archives - شرکت مهندسی نوین افزار