سنسور هوشمندتشخیص نشت گاز ولیان مدل SR-ZSPCNPW-CG-01 Archives - شرکت مهندسی نوین افزار

سنسور هوشمندتشخیص نشت گاز ولیان مدل SR-ZSPCNPW-CG-01

سنسور گاز قابل اشتعال بی سیم : SR-ZSPCNPW-CG-01-YJ-ZSPCNPW-CG-01

سنسور گاز قابل اشتعال  بی سیم یک محصول جدید بر اساس پروتکل zigbeeمی باشد. این سنسور هنگام تشخیص نشت گاز پیام هشداری را بر روی موبایل ارسال می کند.

 

مشخصات فنی

سنسور گاز قابل اشتعال  بی سیم یک محصول جدید بر اساس پروتکل zigbeeمی باشد . این سنسور هنگام تشخیص نشت گاز پیام هشداری را بر روی موبایل ارسال می کند. همچنین می تواند آژیر هشدار محلی را نیز فعال کند. این سنسور امکان لینک شدن با اپراتور ولو گاز یا اپراتور پنجره را دارد . در صورت تشخیص نشت گاز ضمن اعلام هشدار بر روی موبایل شما ، ولو گاز را بسته و پنجره ها را جهت تخلیه گاز باز می کند . این سنسور دارای دقت بسیار بالایی می باشد که باعث عدم ارسال آلارم های کاذب بر روی موبایل شما خواهد شد .

مشخصات:
Communication         IEEE802.15.4(ZigBee/SmartRoom)
Communication Distance  ۱۰۰m(visible)
Power Super         ۱۱۰~۲۲۰V
Working Temperature   -۱۰ […]

بیشتر...