راهبند ستونی برند اوزاک مدل OZAK HBD HEAVY DUTY BOLLARD