پروژه پارکینگ هوشمند پارمیس الیت

مجری خانه های هوشمند شرکت مهندسی نوین افزار نماینده انحصاری محصولات شرکت کاردین ایتالیا گیت های کنترل تردد نماینده انحصاری محصولات اوزاک ترکیه شرکت مهندسی نوین افزار مجری پارکینگ هوشمند

توضیحات:

پروژه پارکینگ هوشمند پارمیس الیت