گیتهای نفر رو

گیت کنترل تردد

 

 

 

معرفی شرکت اوزاک

شرکت اوزاک در سال ۱۹۷۴ به عنوان اولین شرکت پیشرو در تولید گیت های کنترل تردد در کشور ترکیه شروع به کار نمود.

محدوده فعالیت اوزاک شامل سیستم های کنترل تردد افراد و خودروها است و به لطف طراحان با استعداد و مهندسان خبره شاغل در این شرکت، طراحی و ساخت محصولات با تلفیق هنر و صنعت، رو به رشد و تعالی می باشد.

اوزاک با داشتن استانداردهای ISO 9001-2008 و با داشتن فضایی به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع در حال توسعه و پیشبرد پروژه های متعدد در سطح آسیا و اروپا
می باشد و گستره بازاری به وسعت ۷۰ کشور را با این تجهیزات پوشش داده است.

 

اوزاک ÖZAK

اوزاک

اوزاک ÖZAK

اوزاک ÖZAK
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل SLIDING GATE 105
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل SLIDING GATE 105

بیشتر ↞
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل SLIDING GATE 55
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل SLIDING GATE 55

بیشتر ↞
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل HIDDEN HG02GL
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل HIDDEN HG02GL

بیشتر ↞
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل HIDDEN HG01
گیت های کنترل تردد اوزاک مدل HIDDEN HG01

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK ECOLINE 400D
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK ECOLINE 400D

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK ECOLINE 400S
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK ECOLINE 400S

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BTX 400D
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BTX 400D

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BTX 400S
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BTX 400S

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BT 402D
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BT 402D

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BT 402S
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK BT 402S

بیشتر ↞
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK DK400
گیت تمام قد 4 بازو اوزاک مدل OZAK DK400

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK ECO LINE 300D
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK ECO LINE 300D

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد اوزاک مدل OZAK ECO LINE 300S
گیت کنترل تردد اوزاک مدل OZAK ECO LINE 300S

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BTX 300D
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BTX 300D

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BTX 300S
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BTX 300S

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BT 312D
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BT 312D

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BT 312S
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK BT 312S

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK DK 300
گیت کنترل تردد تمام قد اوزاک مدل OZAK DK 300

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد نیم قد اوزاک مدل OZAK HT 400D
گیت کنترل تردد نیم قد اوزاک مدل OZAK HT 400D

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد نیم قد اوزاک مدل OZAK HT 400S
گیت کنترل تردد نیم قد اوزاک مدل OZAK HT 400S

بیشتر ↞
گیت های کنترل تردد VIP اوزاک مدلGL A3
گیت های کنترل تردد VIP اوزاک مدلGL A3

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 700 E-D
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 700 E-D

بیشتر ↞
گیت اوزاک مدل OZAK MRKT404
گیت اوزاک مدل OZAK MRKT404

بیشتر ↞
گیت اوزاک مدل OZAK SWG101
گیت اوزاک مدل OZAK SWG101

بیشتر ↞
گیت اوزاک مدل OZAK WG5
گیت اوزاک مدل OZAK WG5

بیشتر ↞
گیت معلولین اوزاک مدل OZAK 605D
گیت معلولین اوزاک مدل OZAK 605D

بیشتر ↞
گیت معلولین اوزاک مدل OZAK 605
گیت معلولین اوزاک مدل OZAK 605

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 720E
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 720E

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 1010D
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 1010D

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 1010 S / 1010 F
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 1010 S / 1010 F

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 400BUS
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 400BUS

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 700E
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 700E

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 702R
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 702R

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK FKR777
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK FKR777

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 500 E-D
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 500 E-D

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 500E
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 500E

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 602D
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 602D

بیشتر ↞
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 602
گیت سه بازویی اوزاک مدل OZAK 602

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد VIP اوزاک مدلGL A1
گیت کنترل تردد VIP اوزاک مدلGL A1

بیشتر ↞
گیت های کنترل تردد مدل PADDEL GATE
گیت های کنترل تردد مدل PADDEL GATE

بیشتر ↞
گیت کنترل تردد مدل HIDDEN GATE
گیت کنترل تردد مدل HIDDEN GATE

بیشتر ↞