کوکوم KCV-801R

کوکوم KCV-801R

برای خانه های تک واحدی، مجتمع های مسکونی دارای چند آپارتمان و سیستم ویلایی  (تا ۴۵۰ واحد)

–  قابل اتصال تا ۴ واحد داخلی شامل صدا و تماس با  ۲ دوربین  نصب شده کنار درب  و دوربین های  معمولی گیت ها                     – تماس داخلی و ارتباط بین واحد های توسعه یافته ی داخلی
– بازکردن درب و نظارت بر عملکرد ( دوربین نصب شده کنار درب و دوربین معمولی گیت ها)
– عملکرد تلفن (PABX)
– تماس و گفتگو با حراست تلفن  (KIP-120)
– قابلیت انتخاب ۱۸ ملودی  (۲۴ پلی ملودی)
– دکمه های کلیدی با عملکرد های فوق العاده
– ساخته شده در ۱۲۸ برش تصویر ؛حافظه و OSD (منوی کنترل در  روی صفحه نمایش)
– مدل KCV-801  با جریان AC  و مدل KCV-801R با جریان DC طراحی شده است.

 

kcv801rkcv801r1