کلید هوشمند روشنایی ولیان

کلید هوشمند روشنایی ولیان

کلید هوشمند روشنایی

کلید هوشمند با طراحی بسیار زیبا جهت کنترل روشنایی ها در انواع تک پل، دو پل یا سه پل

مدل کلیدها:

SH-ZCSWLPS-S1111-01/ SH-ZCSWLPS-S1121-01/ SH-ZCSWLPS-S1131-01

مشخصات فنی

کلید هوشمند با طراحی بسیار زیبا جهت کنترل روشنایی ها در انواع تک پل، دو پل یا سه پل براساس پروتکل Zigbee / Smarthomel می باشد. این کلیدها ضمن فراهم آوردن امکان کنترل محلی تجهیزات، امکان کنترل آنها از طریق موبایل، تبلت و تجهیزات کنترل از راه دور بیسیم هوشمند فراهم می آورد.

 

The Product Description

Supports ZigBee/SmartRoom HA agreement.
Prepare type: repeater.
No need to wiring, installation is convenient.
Manipulation is simple and flexible.
With delicate appearance.

Specification:

Communication    IEEE802.15.4(ZigBee/SmartRoom)

Communication Distance  ۱۰۰m(visible)

Power Super     ۱۱۰~۲۴۰V

Working Temperature   -۱۰℃~+۵۵℃