کلید های تبدیل لمسی ولیان با قاب شیشه ای مدل L&N

کلید های تبدیل لمسی ولیان با قاب شیشه ای مدل L&N

کلید های تبدیل لمسی با قاب شیشه ای مدل L&N

کلید های تبدیل لمسی با قاب شیشه ای با طراحی بسیار زیبا در انواع تک پل، دو پل و سه پل

 

 

مشخصات فنی

کلید های تبدیل لمسی با قاب شیشه ای با طراحی بسیار زیبا در انواع تک پل، دو پل و سه پل با ارتباط با کلیدهای روشنایی امکان کنترل روشنایی ها از جای دیگر را فراهم می آورند. کلیدهای تبدیل چند پل امکان کنترل یک یا چند کلید دیگر را دارا می باشند. علاوه بر این کاربر امکان کنترل از طریق موبایل یا تبلت را نیز خواهد داشت.