سنسور مغناطیسی درب و پنجره ولیان مدل SR-ZSPDBPW-MT-01

سنسور مغناطیسی درب و پنجره ولیان مدل SR-ZSPDBPW-MT-01

سنسور مغناطیسی نصب داخلی / سطحی

انواع سنسورهای مغناطیسی با نصب داخل درب و پنجره یا سطحی با پروتکل Zigbee/Smart Room.  این سنسورها می توانند جهت سیستم دزدگیر یا سایر سیستم ها به کار گرفته شوند.

مشخصات فنی

انواع سنسورهای مغناطیسی با نصب داخل درب و پنجره یا سطحی با پروتکل Zigbee/Smart Room.  این سنسورها می توانند جهت سیستم دزدگیر یا سایر سیستم ها به کار گرفته شوند .

در صورتیکه سیستم در حالت دزدگیر قرار داشته باشد و درب یا پنجره ای باز شود آژیر خطر به صدا درآمده و پیام هشداری بر روی موبایل ساکنین ارسال می گردد .

Communication            IEEE802.15.4(ZigBee/SmartRoom)

Communication Distance   100m(visible)

Power Super

Working Temperature     -10℃~+55℃