سنسور هوشمند تشخیص حرکت دو جهته ولیان مدل SH-ZSPCNPW-CU11-01

سنسور هوشمند تشخیص حرکت دو جهته ولیان مدل SH-ZSPCNPW-CU11-01

سنسور حرکت دو جهته : WG-ZSPCNPW-CU11-01

این سنسور حرکت بی سیم بر اساس تکنولوژی zigbee / smart roomمی باشد . این سنسور علاوه برتشخیص حرکت می تواند جهت حرکت یا سمتی که شخص در آن قرار دارد را نیز مشخص کند.

مشخصات فنی

این سنسور حرکت بی سیم بر اساس تکنولوژی zigbee / smart roomمی باشد . این سنسور نه تنها می تواند حرکت بدن را شناسایی کند ، بلکه می تواند جهت حرکت اشخاص را به صورتی که وارد یا خارج می شوند را نیز شناسایی نماید . از پیوند این دستگاه با سایر دستگاه های هوشمند می توان آنها را کنترل نمود. به عنوان مثال روشنایی ها ، تلویزیون ، سیستم های تهویه ،ایمنی و … را روشن / خاموش نمود یا حضور صاحبخانه در منزل را جهت ترساندن سارقین شبیه سازی نمود .

مشخصات:

Communication        IEEE802.15.4(ZigBee/SmartRoom)

Communication Distance  100m(visible)

Power Super         Battery

Working Temperature   -10℃~+55℃