سنسورمغناطیسی درب و پنجره هوشمند ولیان مدل YJ-ZSPDBPW-MT-01

سنسورمغناطیسی درب و پنجره هوشمند ولیان مدل YJ-ZSPDBPW-MT-01

این محصول به علت طرز نصب و جای قرار گیری در منازل امنیت درگاه های ورودی را بالاتر می برد.

انواع سنسورهای مغناطیسی با نصب داخل درب و پنجره یا سطحی با پروتکل Zigbee/Smart Room.  این سنسورها می توانند جهت سیستم دزدگیر یا سایر سیستم ها به کار گرفته شوند .

در صورتیکه سیستم در حالت دزدگیر قرار داشته باشد و درب یا پنجره ای باز شود آژیر خطر به صدا درآمده و پیام هشداری بر روی موبایل ساکنین ارسال می گردد .