راهبند ستونی برند اوزاک مدل OZAK HBD HEAVY DUTY BOLLARD

راهبند ستونی برند اوزاک مدل OZAK HBD HEAVY DUTY BOLLARD

راهبند های ستونی ( بولادر ) که بیشتر در اماکن با ضریب امنیت بالا و حساس استفاده می شوند و یکی از مطمئن ترین موانع جهت کنترل تردد وسائل نقلیه می باشند ، چرا که بدنه فولادی این راهبند بصورت ستونی که بوسیله بتن ریزی در کف مهار شده ، قرار گرفته و در زمان ایجاد هرگونه برخوردی ، این وسیله نقلیه است که بیشترین آسیب را دیده و با ناتوانی در عبور از مسیر ورودی متوقف می گردد. این نوع راهبندها همچنین در کنترل تردد و کنترل ترافیک در معابر خاص کاربرد دارند.

%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8chbd-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad1111

%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8chbd-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad2222

%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8chbd-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad3333