دستگاه هوشمند سنجش فشار خون مدل WL-ZHLMBPW-H-01

دستگاه هوشمند سنجش فشار خون مدل WL-ZHLMBPW-H-01

دستگاه فشار سنج هوشمند دارای سیلندر بازویی می باشد و بصورت اتوماتیک فشار را اندازه گیری کرده و ضمن ثبت آن جهت ثبت در سوابق پزشکی نتیجه را بر روی موبایل شما و حساب کاربری iCloud شخص ارسال می نماید .این دستگاه قابلیت استفاده چندین کاربر را دارا می باشد و میزان فشار خون و ضربان بر روی نمایشگر دستگاه و همچنین موبایل نمایش داده می شود .وقتی که فشار خون غیر طبیعی باشد دستگاه اخطاری را بر روی موبایل شما ارسال می نماید و همچنین توسط نموداری که بر اساس اطلاعات ثبت شده نمایش می دهد برای شما امکان بررسی نوسانات فشار خون و نبض را در بازه های مختلف فراهم می آورد. بنابراین شما می توانید وضعیت سلامت خانواده خود را در هر زمان و هر جا تحت نظر داشته باشید .